REJESTRACJA FIRMY: SYTUACJA PRAWNA

Prawo gospodarcze Wielkiej Brytanii daje możliwość rejestracji różnego rodzajów podmiotów gospodarczych. Są nimi: self-employment (samozarudnienie), partnership, Limited Liability Partnership, Limited Company ( jedno badź wielo osobowa spółka zoo).

Najbardziej elastyczną i popularna formą prowadzenia działalności jest brytyjska spółka zoo. (tzw. Limited Liabiliy Company).  Daje ona następujace korzyści:

1. Rozdzielność prawna podmiotu od właścicieli i zarządców spólki: dająca gwarancje ochrony prywatnego majątku właścicieli spółki. Spółka odpowiada jedynie własnymi aktywami /majątkiem w razie problemów z niewypłacalnością. Majątek właścicieli jest chroniony.

2. Minimalne wymagania dotyczące rejestracji:

  • wymagana jest jedynie jedna osoba, pełniaca prawną funkcję Dyrektora oraz domniemanego Sekretarza spółki. Właściciel nie musi być ani obywatelem ani rezydentem Wielkiej Brytanii.
  • brak kapitalu założycielskiego- minimalny kapital zakladowy to £1.00, który nie musi być przekazany przez założycieli w aktywa spółki.
  • szybkość i niewielki koszt rejestracji- odbywa sie zazwyczaj do 48godzin od momentu złożenia wniosku. Pełny koszt rejestracji spółki za pośrednictwem naszego biura wynosi jedynie £50.00 / 250zł

3. Elastyczna struktura prawna- umożliwiająca prowadzenie działaności nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii ale również innych krajach Unii Europejskiej ( w tym Polsce),bez potrzeby dodatkowej rejestracji w systemie podatkowym kraju w którym wykonywana jest kontrakt (dotyczy jedynie firm usługowych).

4. Minimalizacja zobowiazań podatkowych, składek ubezpieczenieniowych właścicieli jaki i obciążeń podatkowych samej spółki.

  • Właściciele spółki podlegają pod brytyjski system podatkowy umożliwiajacy optymalizacje podatkowa, czyli wybór dystrybucji zysków firmy czy w formie wypłaty dyrektorskiej lub dywidendy, wykorzystując wysokie (szczególnie w porownaniu z Polską) wolne progi podatkowe, min. podatek dochodowy (PIT)=£9,4tys., składka na ubezpiecznie=£7,7tys. podatek od dywidendy=£41.5tys.
  • Właściciele spółki mają możliwość podlegania pod brytyski system ubezpieczeń socjalnych, zakładając że posiadają NIN (brytyjski numer ubezpieczenia) oraz decydując się opłacać jedynie minimalną miesięczną składkę zdrowotno-emerytalną. Przy współpracy z naszym biurem, koszt składki jest zazwyczaj pokryty w płaconym przez klientów miesiecznym abonamencie za prowadzenie księgowości naszej firmie. Oplacanie składki uprawnia do ubezpieczenia zdrowotnego na terenia całej Unii Europejskiej oraz lata pracy wliczane są do emerytury w Wielkiej Brytanii lub Polsce (zależne od kraju złożenia wniosku).
  •  Siedziba firmy jest w Wielkiej Brytanii więc i rezydencja podatkowa.

Comments are closed.

This themes includes code from Andreas Hassellöf, licensed under a Creative Commons Attribution v3.0 License